איך רושמים חשבוניות ששולמו באמצעות כרטיס אשראי?

 

בעסקים המנכים במקור יש לרשום כל חשבונית לחובת ההוצאה ומע"מ תשומות, ולזכות הספק (ולא לזכות כרטיס האשראי). רושמים תנועה בגין התשלום – לחובת הספק ולזכות כרטיס האשראי.