איך רושמים חשבוניות לרשות הפלסטינית וממנה?

 

עסקים שיש להם לקוחות או ספקים ברשות הפלסטינית (רש"פ) צריכים לדווח על המכירות והקניות האלה בקובץ PCN874.

 

מכירות ללקוחות ברשות הפלסטינית: כאשר מוכרים ללקוח ברש"פ, מפיקים את החשבונית על גבי טופס מיוחד שמקבלים מרשות המסים. מספר החשבונית הוא המספר שמופיע על הטופס של רשות המסים. יש לפתוח כרטיס חשבון לכל לקוח ברש"פ, ולעדכן את מספר הזיהוי של הלקוח בשדה: מספר עוסק. אם מנהלים מלאי בחשבשבת, יש לרשום את המכירה באמצעות המסמך: חשבונית סוכן. בעת הפקת מסמך זה מתקנים את הספרור לפי המספר שמופיע בטופס של רשות המסים. אם רושמים פקודת יומן באפן ידני, יש לרשום את מספר החשבונית בשדה אסמכתא (ראשונה). מספר האסמכתא צריך לכלול לפחות שבע ספרות.

 

אם בטעות מפיקים חשבונית מס רגילה (במקום חשבונית סוכן) יש לתקן באופן הבא:

מפיקים חשבונית מס זיכוי שמבטלת את חשבונית המס

מפיקים חשבונית מס סוכן עם המספר הסידורי של הטופס

מפיקים מחדש את דוח 874.

 

רכישות מהרשות הפלסטינית: יש לפתוח כרטיס חשבון לכל ספק ברשות הפלסטינית, ולעדכן את מספר העוסק שלו. רושמים את החשבוניות שמקבלים מספקים ברש"פ כמו חשבוניות רכש בישראל, פרט לכך שהמע"מ בחשבוניות של הרשות הפלסטינית (החל מיוני 2013) הוא 16%.

 

יש לתת קוד מיון ייחודי לכל הלקוחות ברש"פ וקוד מיון אחר לכל הספקים ברש"פ. בעת הפקת קובץ PCN874  רושמים את קודי המיון האלה בשורות: מכירות לרש"פ, וקניות מרש"פ. אם עסק מסוים הוא גם לקוח וגם ספק ברשות הפלסטינית יש לפתוח לו שני כרטיסי חשבון – כרטיס לקוח וכרטיס ספק.