איך מתקנים תנועות שנרשמו בחודשים קודמים?

אם חלה טעות בתנועת יומן שנכללה בדוח PCN874 קודם שנשלח למע"מ, (לדוגמה טעות באסמכתא או בסכום), יש לרשום תנועת סטורנו לביטול התנועה הקודמת, ותנועה חדשה מתוקנת. תנועת הסטורנו צריכה להיות זהה לתנועה המקורית פרט לסכום במינוס. כיוון שתאריך התנועות שייך לתקופה קודמת, מדווחים עליהן כמו על חשבוניות שהגיעו באיחור.

הערה: אם הייתה טעות בדיווח עסקאות, יש להגיש דוח מתקן (דוח ידני), בנוסף על תיקון התנועות שמוסבר להלן. רשות המסים עלולה לחייב בגין האיחור.

מתקנים את התנועה כאמור לעיל. התנועות יישלפו אוטומטית בדוח 874 הבא.