איך רושמים עמלות מחו"ל? 

יש לבדוק עם רואה החשבון (או מע"מ) האם מדובר בייצוא. אם כן – יש להפיק חשבון ייצוא, ולתת ללקוחות בחו"ל קוד מיון של לקוחות. רושמים את קוד המיון הזה בשורה ייצוא במסך הראשי של הפקת קובץ 874. כיוון שעמלות הן שירותים, אין צורך לרשום מספר רשימון (ההודעה במסך היא תזכורת בלבד).

אם לא מדובר בייצוא יש להפיק חשבונית רגילה פטורה ממע"מ (כמו חשבונית לאילת), והיא תיכלל בחשבוניות המכירה הרגילות. יש לסווג את הלקוחות בקבוצת הלא מזוהים (כמו לקוחות פרטיים).