איך רושמים החזר בגין מע"מ בלו? 

 

ישנם עסקים שמקבלים מהמדינה החזר בגין מע"מ בלו. מקזזים את הודעת ההחזר מהתשלום החודשי למע"מ.

 

רושמים את הודעת ההחזר כנגד כרטיס מע"מ חו"ז (ולא מע"מ תשומות), ומשלמים למע"מ לפי היתרה בכרטיס מע"מ חו"ז.

 

ההחזר לא נכלל בקובץ 874.

 

איך רושמים את פקודת היומן? רואה החשבון של החברה אמור להנחות את הלקוח בעניין זה. בדרך כלל ההנחיה תהיה: פותחים כרטיס הכנסות מהחזרי מע"מ בלו, ורושמים פקודת יומן לחובת מע"מ חו"ז ולזכות כרטיס הכנסות מהחזרי מע"מ בלו.