כמה ספרות של מספר החשבונית יש לרשום?

ההנחיות של רשות המסים הן: רצוי לרשום את כל המספר, ויש לרשום לפחות 6 ספרות אחרונות. אם המספר הוא מעל 9 ספרות, רושמים את 9 הספרות האחרונות.

בחשבוניות רש"פ יש לרשום 7 ספרות.