כיצד מפיקים דוח דו-חודשי?

עסקים שרשאים להגיש דוח מע"מ דו חודשי יכולים להפיק דוח PCN874 דו-חודשי. לדוגמה אם מגישים דוח על החודשים מרץ ואפריל, יש להגביל את תאריך עד (בצד שמאל של המסך) לסוף חודש אפריל (לא מגבילים את תאריך "מ-"). חשבשבת תכלול בדוח את כל התנועות שעדין לא דווחו, וכיוון שהדוח הקודם כלל את התנועות עד סוף פברואר, הדוח הנוכחי יכלול את התנועות של מרץ ואפריל.