איך מדווחים על חשבונית משנה שעברה שהגיעה השנה? ההוצאה אמורה להיות בשנה הקודמת, אבל הדיווח יהיה רק השנה.

 

רושמים את החשבונית כרגיל (בתאריך אסמכתא רושמים את תאריך החשבונית). כיוון שהתוכנה היא רב-שנתית, ועוקבת אחר התנועות שדווחו למע"מ, דוח 874 יופק כהלכה. החשבונית תהיה כלולה בדוח רווח והפסד של השנה הקודמת, ותדווח בדוח מע"מ של השנה החדשה.

 

חברות שמגישות מאזן בתחילת השנה (חברות בורסאיות, או חברות בת של חברות בורסאיות) יכולות להשתמש בתאריך 3, כדי לקבוע לאיזה שנת המס (של דוח רווח והפסד) החשבונית תשויך. לפרטים נוספים – נא לפנות לסניף השירות.

 

ומה לגבי התאמת יתרות בין הספרים של הספק לספרים שלנו? ברור שבמקרה זה היתרה בכרטיס של הספק לא תתאים ליתרה שתוצג בהנה"ח של הספק. אולם כמובן אי התאמה כזו אינה בעייתית משום שניתן להסביר אותה. היא דומה למקרה שבו מפקידים שק בבנק בתאריך 31 לדצמבר אבל הבנק רושם את ההפקדה רק ב- 1 לינואר.

 

הערה: אם יתרת המס לשנה הקודמת לא נובעת מחשבוניות מסוימות (שניתן לדווח עליהן בשנה החדשה כחשבוניות שהגיעו באיחור), יש להגיש דוח מתקן לשנה הקודמת.