כיצד אפשר לבדוק את הדוח לפני ששולחים אותו?

בסיום הפקת קובץ PCN874 התוכנה מאפשרת להפיק דוחות. באמצעות דוחות אלה ניתן לבדוק את הנתונים. ניתן גם לבדוק את הנתונים בסימולטור של רשות המסים לפני השידור.