כיצד מבטלים חשבונית שנרשמה בכפילות?

רושמים פקודת סטורנו לביטול החשבונית. תנועת סטורנו זהה לתנועה המקורית פרט לכך שהסכום הוא במינוס.