איך רושמים חיובים לעובדים בגין טלפון ארוחות וכד'?

יש להפיק חשבוניות לעובדים. אם מקזזים את התשלום דרך תלוש המשכורת, יש לבטל את הפקודות ששולחת תוכנת השכר לגבי המע"מ. ניתן להפיק חשבונית אחת לכרטיס עובדים שונים. מסווגים את כרטיסי העובדים בקוד המיון של לקוחות לא מזוהים.