איך רושמים חשבונית הכוללת כמה סוגי הכנסות או כמה סוגי הוצאות?

ישנם עסקים שמנהלים כמה כרטיסי הכנסות, וכמה כרטיסי הוצאות קנייה. כאשר חשבונית מכירה כוללת כמה סוגי הכנסות או כאשר חשבונית רכש כוללת כמה סוגי הוצאות מומלץ לרשום באופן הבא:

 

אם מפיקים מסמכים –

בכרטיס הפריט ניתן לרשום חשבון הכנסות וחשבון הוצאות. אם מפיקים מסמכי מכירה ורכש בחשבשבת, התוכנה רושמת באופן אוטומטי תנועת יומן לזכות (או לחובת) כרטיסי ההכנסות (או כרטיסי ההוצאות) שנקבעו לפריטים.

 

אם רושמים פקודות יומן ידנית –

מומלץ לרשום את פקודות היומן בשיטה המפורטת ללא סוג תנועה. בשיטה זו ניתן לרשום פקודת יומן לחובת לקוח, לזכות הכנסות א, לזכות הכנסות ב, לזכות הכנסות ג, לזכות מע"מ עסקאות – באותה תנועה. באופן דומה ניתן לחייב כמה כרטיסי הוצאות באותה תנועה.

 

אם החשבונית כוללת גם פריטים שחייבים במע"מ וגם פריטים שפטורים ממע"מ (מע"מ אפס), יש לרשום אותם בשתי תנועות יומן נפרדות.