איך רושמים מע"מ בגין ריבית רעיונית?

בדוח מע"מ מדווחים רק על חשבוניות שהופקו. אם רושמים בספרים תנועת יומן בגין המע"מ על ריבית רעיונית, אבל לא מפיקים חשבונית, אין צורך לדווח על כך בדוח PCN874.

אם רושמים את התנועה על המע"מ בשנה אחת, ומפיקים את החשבונית בשנה שלאחריה, יש לרשום בשנה הקודמת תנועה כנגד כרטיס הכנסות לקבל, ולרשום את החשבונית בשנה הבאה. מוציאים את החשבונית לבעלי המניות, ומסווגים אותם בחתך של לקוחות לא מזוהים. להנחיות נוספות בעניין זה יש לפנות לרואה החשבון של החברה.