האם הקופה הקטנה מוגבלת ל- 3% ול- 3,000 ₪?

לא. בפרסומים הראשונים לגבי דוח PCN874 נאמר כי סך המע"מ בקופה קטנה מוגבל לגבוה מבין שני הסכומים הבאים: 3% מסך התשומות בדוח או 3,000 ₪. בהמשך מגבלה זו בוטלה. המגבלה הנוכחית לגבי החשבוניות המדווחות בקופה קטנה היא: סכום המע"מ בכל אחת מהחשבוניות אינו עולה על 300 ₪, והמהות של כל אחת מהחשבוניות מתאימה לקופה קטנה.