איך רושמים חשבוניות מספקים על סכומים קטנים?

כאשר סכום המע"מ בחשבונית הוא עד 300 ₪, מותר לרשום את החשבונית בקופה קטנה, בתנאי שמהות החשבונית אמנם מתאימה לקופה קטנה. אולם אין חובה לרשום את החשבונית בקופה קטנה. מותר לפתוח כרטיס ספק ולרשום בו חשבונית בכל סכום.

אסור לרשום את החשבונית לזכות כרטיס ספקים שונים. הכלל הוא: פותחים כרטיס חשבון לכל ספק, למעט אלה שמשלמים להם דרך קופה קטנה.