האם חובה לרשום חשבוניות באמצעות סוג תנועה?

אפשר לרשום פקודת יומן בתצוגה מפורטת ללא סוג תנועה ולכלול בה הרבה חיובים וזיכויים.

 

בכל מקרה אין לרשום חשבוניות באמצעות תנועת חד צדיות.

 

מותר לרשום תנועות חד צדיות כאשר לא רושמים חשבוניות.