איך רושמים חשבונית מס שמפיק משווק תוצרת חקלאית?

כאשר חקלאי מוכר תוצרת חקלאית באמצעות משווק מורשה, המשווק רשאי להפיק חשבונית מס במקום החקלאי. לעתים המשווק מוסיף לחשבונית את העמלה שלו. התוצרת החקלאית היא ללא מע"מ, ואילו העמלה חייבת במע"מ רגיל.

 

בחברה של המשווק רושמים את תנועות היומן הבאות:

תנועה אחת לחובת הלקוח (שקנה את התוצרת החקלאית) ולזכות הכנסות פטורות על סכום התוצרת החקלאית.

תנועה שנייה לחובת הלקוח ולזכות הכנסות חייבות במע"מ ומע"מ עסקאות על סכום העמלה.

בשתי תנועות יומן אלה רושמים את התאריך ואת האסמכתא של החשבונית שהמשווק הוציא ללקוח.

 

תנועות נוספות נרשמות עבור קניית התוצרת החקלאית ע"י המשווק (לחובת הוצאות קנייה ולזכות החקלאי), ועבור התשלום לחקלאי. תנועות אלו אינן מדווחות למע"מ.