איזה תנועות יומן רושמים יהלומנים וכיצד הם מגישים את הדוח?

יהלומנים מגישים את הדוח פעם אחת בשנה, בסוף השנה.

 

תנועות היומן נרשמות באופן הבא:

מכירות עם מע"מ אפס: לחובת הלקוח ולזכות מכירות פטורות. הלקוחות יכולים להיות שייכים לקבוצת הלא מזוהים. יש לרשום תנועת יומן נפרדת עבור כל מכירה שסכומה 5,000 ₪ ומעלה. מכירות בסכומים קטנים יותר ניתן לרכז לתנועה אחת, ולרשום את מספר המכירות בשדה אסמכתא ראשונה.

 

רכישות: כיוון שיהלומנים אינם דורשים מע"מ תשומות, הם רושמים חשבוניות רכש כמו מלכ"ר:

 

חובה   זכות  
הוצאה

מע"מ תשומות

 

117

0

ספק 117