איך רושמים קנייה ממונה או מכונס נכסים (טופס 8355) ?

 

כאשר קונים מממונה, מכונס נכסים וכד' מקבלים בעת הקנייה טופס 8355 של מע"מ (במקום חשבונית רכש).

 

בטופס זה בשורה הראשונה מפורטים הפרטים של הממונה: שם ומספר זהות / תאגיד.

 

פותחים כרטיס ספק עבור הממונה, ובשדה מספר עוסק מורשה רושמים את מספר הזהות / התאגיד הנ"ל.

 

רושמים את המסמך כמו חשבונית רכש שהתקבלה מהספק הנ"ל.

 

כיוון שאין למסמך מספר אסמכתא, בשדה אסמכתא של מסמכי רכש רושמים 1 (במקום מספר חשבונית ספק).