למה בדוח PCN יש רשומות מסוג L (לקוחות מזדמנים) שאינן קיימות במסד הנתונים של חשבשבת בענן H-web?

 

כידוע, כאשר מפיקים את דוח PCN874 רשות המסים דורשת שכל סכום בכל רשומה יהיה מעוגל לשקלים שלמים. דבר זה גורם מידי פעם לפער בין סכום המע"מ לבין הסכום לפני מע"מ, ולעתים % המע"מ אינו בדיוק 17%. וכידוע, מחשב מע"מ מסרב לקלוט דוחות שבהם % המע"מ אינו תקין.

כאשר העלינו את הבעיה בפני רשות המסים הם הציעו לנו (ולכלל בתי התוכנה) לפעול באפן הבא:

סוכמים את הסכומים המקוריים (לפני עיגול) של כל תנועות המכירה (עסקאות), ורושמים את הסיכום ברשומת הפתיחה.

ברשומות התנועות נרשמים הסכומים לאחר עיגול.

עקב שיטות העיגול השונות נוצר הפרש, וכדי לבטל הפרש זה מוסיפים את שתי הרשומות הבאות:

  • רשומה אחת לביטול ההפרש בסכום המע"מ
  • רשומה שנייה לביטול ההפרש בסכום לפני מע"מ

 

בשיטה זו העיגול גורם לסטייה של אגורות בלבד (ברשומת הפתיחה), ולכן סכום המע"מ מתאים לסכום לפני מע"מ ול- % המע"מ.