איך רושמים תנועות קופה קטנה?

 

מותר לרשום חשבונית בקופה קטנה רק אם סכום המע"מ שלה נמוך מ- 300 ₪, ואם אופי ההוצאה תואם קופה קטנה. אין הגבלה על מספר החשבוניות בקופה קטנה.

 

תנועות של קופה קטנה רושמים במבנה של חשבונית רכש כאשר הפקודה מאוזנת.

חובה: כרטיס הוצאות וכרטיס מע"מ תשומות, זכות: קופה קטנה (מקבל התשלום).

 

ניתן לרכז מספר חשבוניות יחד. בשדה שמשמש לרישום אסמכתא של חשבוניות רכש, במקום לרשום את מספר האסמכתא רושמים את כמות החשבוניות שרוכזו. לדוגמה, אם תנועת היומן היא עבור 20 חשבוניות של חניה רושמים בשדה זה את  המספר20 . אם הרישום הוא בגין חשבונית אחת בלבד יש לרשום  1. בשדה תאריך יש לרשום תאריך של חודש הדיווח (בדרך כלל תאריך הרישום).

 

ניתן לרשום בפקודת יומן, ללא סוג תנועה, תנועת יומן הכוללת הרבה כרטיסי הוצאה. (לחובת הוצאה א', הוצאה ב', הוצאה ג'. מע"מ תשומות, לזכות מקבל התשלום).

 

בעת הפקת קובץ PCN874 רושמים את קוד המיון של כרטיסי קופה קטנה (הכרטיסים בזכות) בשורה: קופה קטנה.