דוחות בקליק

כאשר בונים דוחות באמצעות מחולל הדוחות ניתן לכלול אותם במסגרת דוחות בקליק. באמצעות שיטה זו  אפשר לתת למשתמשים מסוימים את כל הדוחות שהם צריכים, ויחד זאת למנוע מהם גישה למחולל הדוחות (מחשש שהם ישלפו נתונים שאינם רשאים לראות).

 

בסעיף  דוחות > הגדרת דוחות בקליק, מגדירים קבוצות של דוחות. קובעים את שם הקבוצה ומסמנים את הדוחות שנכללים בקבוצה זו. לדוגמה, ניתן להקים קבוצה בשם "משה" (עבור העובד משה) ולסמן את הדוחות שמשה רשאי להפיק.

 

בסעיף נתונים כלליים > משתמשים והרשאות > גישה לדוחות מסמנים את שני הסעיפים הבאים:

הרשאה לדוחות

הרשאה להפקת דוחות באמצעות מחולל הדוחות

בסעיף השני, בוחרים את הקבוצה של הדוחות המיועדת למשתמש זה. בדוגמה שלעיל, בוחרים בקבוצה: משה.

 

כדי להציג את הדוחות בקליק, מקליקים על סעיף הדוחות שלי שנמצא בכל מסך בפינה הימנית העליונה. בדוגמה שלעיל, כאשר העובד משה יבחר בסעיף זה הוא יראה את רשימת הדוחות שהוא רשאי להפיק.

 

הדוחות הכלולים במסגרת זו יכולים להיות דוחות פרמטריים. לדוגמה, אם הדוח מוגבל בתאריכים, ואם הגבלת התאריכים הוגדרה כפרמטר, אזי בעת הפקת הדוח, המשתמש יקבע את חתך התאריכים.