רשימות בחירה

 

במסך רשימות בחירה מגדירים רשימות אותן ניתן לקשר לשדות נתונים. קישור רשימת בחירה לשדה מאפשרת בחירה מהירה של ערך, באופן אחיד, ללא הקלדה (לדוגמא: מגדירים רשימת בחירה "ערים" ומקשרים אותה לשדה "עיר" בכרטיס החשבון).

אין הגבלה על מספר הרשימות שניתן לפתוח ואין הגבלה על מספר הערכים שכל רשימה תכיל.

 

הגדרת רשימת בחירה חדשה

במסך נתונים כלליים > רשימות בחירה מקלידים את שם הרשימה בשדה שם הרשימה בצידו הימני של המסך, ומקליקים על כפתור ה + משמאל לשם הרשימה.

 

עריכת שם הרשימה: מקליקים על שם הרשימה, לוחצים על כפתור עריכת שם הרשימה בצידו השמאלי העליון של המסך, עורכים את שם הרשימה ולוחצים על ה V הירוק לסיום ושמירת שם הרשימה.

הוספת ערך לרשימה: בחלקו המרכזי של המסך מוסיפים ערכים לרשימה. רושמים ערך בשדה ערך חדש ומקליקים על כפתור ה + משמאל לשדה.

מחיקת רשימה: מקליקים על שם הרשימה ובוחרים בכפתור מחיקת הרשימה בחלקו השמאלי העליון של המסך.

מחיקת ערך מרשימה: מסמנים את הרשימה, ובוחרים בכפתור הפח משמאל לערך שרוצים למחוק.

 

קישור רשימת בחירה לשדה

ניתן לקשר רשימת בחירה לשדה נתונים על ידי בחירת הסעיף רשימות בחירה מתפריט הלחצן הימני של העכבר. חשבשבת תפתח מסך הכולל את כל רשימות הבחירה שהוגדרו. מסמנים את הרשימה המתאימה ולוחצים על כפתור בחירה.

 

לאפשר הקלדה חופשית: סימון סעיף זה מאפשר למשתמש להקליד בשדה ערך שאינו כלול ברשימת הבחירה.

 

שינוי ערך קיים: כדי לשנות ערך קיים בשדה יש למחוק את הערך הקיים, ורק אז תתאפשר הצגת הערכים המלאה ברשימת הבחירה ובחירת ערך אחר.

לאחר קישור השדה לרשימת בחירה, בעת הקלקה על השדה, תוצג רשימת הערכים הכלולים ברשימה. מקליקים על הערך הרצוי והוא "ישתל" בשדה.

 

ביטול קישור שדה לרשימת בחירה: בוחרים בסעיף רשימת בחירה מתוך תפריט הלחצן הימני בעכבר, ומסמנים את האפשרות ללא המוצגת בסוף הרשימה. הקישור בין השדה הנוכחי לרשימת הבחירה יוסר.

 

הרשאות משתמשים

מסמנים את הסעיף עדכון רשימות במסך נתונים כללים> הרשאות ומשתמשים כדי לאפשר למשתמש להגדיר רשימות בחירה, להוסיף ערכים או למחוק ערכים מרשימה.