חשבונית עצמית 

כאשר עסק מקבל שירות ממי שאינו מוציא חשבוניות (למשל, הרצאה של אמן), עליו להפיק את המסמך חשבונית עצמית. מסמך זה מחליף את החשבונית שנותן השירות היה אמור להוציא.

 

סוגי תנועה

 

לפני שמפיקים חשבונית עצמית יש לבחור קוד מיון חדש ולהחילו על כל כרטיסי החשבון של הספקים להם מוציאים חשבוניות עצמיות. קוד מיון זה ישמש את התוכנה לזהות את החשבוניות העצמיות בעת הפקת דוח מע"מ.

בנוסף לרישום סוגי התנועה (המתאימים למסמך מכירות) בטורים ס"ת חייב במעמ, ו-ס"ת פטור ממעמ, יש להגדיר את שלושת סוגי התנועה הבאים:

 

(1) הכנסות מחשבונית עצמית:

חשבון חובה % חשבון זכות %
הכנסות חשבונית עצמית 100 ? (מפתח לקוח/ספק) 100

 

בעת פתיחת כרטיס הכנסות חשבונית עצמית יש לוודא כי החשבון הראשי של הכרטיס הוא: הכנסות חשבונית עצמית. (נתון זה דרוש כדי שהתוכנה לא תכלול את התנועות של כרטיס זה בחישוב מע"מ עסקאות).

בנוסף, יש לבחור קוד מיון חדש ולהחילו על כל כרטיסי החשבון של הספקים להם מוציאים חשבוניות עצמיות. קוד מיון זה ישמש את התוכנה לזהות את החשבוניות העצמיות בעת הפקת דוח מע"מ.

 

(2) הוצאות חייבות שכר סופרים:

חשבון חובה % חשבון זכות %
הוצאות שכר סופרים ואומנים 100  ? (מפתח לקוח/ספק) 117
 מע"מ תשומות  17

החשבון הראשי של כרטיסי הוצאות שכר סופרים (חייבות ופטורות) הוא הוצאות.

 

(3) הוצאות פטורות שכר סופרים:

חשבון חובה % חשבון זכות %
הוצאות שכר סופרים 100 ? (מפתח לקוח/ספק) 100

את שלושת סוגי התנועה הללו רושמים בהתאמה בשדות ס"ת נוספים לחשבונית עצמית במסך נתונים כלליים > הגדרות למסמכי מלאי> ספרור מסמכים. 

תהליך ההפקה

 

מפתח החשבון לו מפיקים חשבונית עצמית צריך להיות שייך לקבוצת הספקים (כלומר, החשבון הראשי צריך להיות: ספקים).

בשדה שם לקוח/ספק חשבשבת אינה מציגה את שם כרטיס החשבון של נותן השירות אלא את שם החברה בה מפיקים את המסמך (שם החברה נרשם במסכי ההגדרות).

מספר העוסק המורשה של הספקים להם מפיקים חשבוניות עצמיות צריך להיות מספר העוסק המורשה של החברה בה מפיקים את המסמך.

שמו של נותן השירות (שם כרטיס החשבון) מוצג בשדה כתובת.

 

 

מסמכי בסיס

 

ניתן להפיק חשבונית עצמית על סמך הזמנת רכש. לשם כך יש לעבור ללשונית מסמכי בסיס ולבחור בחלון החתך את מספר הזמנת הרכש הדרושה.

 

פקודות יומן

 

חשבונית עצמית (לדוגמה, על סך 100 + 17% מע"מ) יוצרת את פקודות היומן הבאות:

 

חשבון חובה % חשבון זכות %
ספק (נותן השירות) 117 הכנסות 100
 מע"מ עסקאות  17

 

 הכנסות מחש' עצמית 100 ספק (נותן השירות) 100

 

הוצאות שכר סופרים 100 ספק (נותן השירות) 117
 מע"מ תשומות  17

 

הערה: אם הפעילות פטורה ממע"מ (לדוגמה, הרצאת אמן באילת), פקודות היומן שלעיל הן ללא מע"מ (על סמך סוג התנועה: הוצאות פטורות שכר סופרים).

 

לאחר תשלום השיק לנותן השירות היתרה בכרטיס החשבון שלו מתאפסת. (השיק לנותן השירות הוא ללא מע"מ וצריך לכלול ניכוי במקור).