צפייה בדף בנק

בכל עת ניתן לצפות בדפי הבנק שנקלטו לקובצי חשבשבת. בחלקו שהעליון של הדף ממלאים את הנתונים הבאים:

חשבון: מפתח החשבון של הבנק.

תאריך מ- עד: הגבלת התנועות שיוצגו לפי התאריכים בדף הבנק.

תנועה מ- עד: הגבלת התנועות שיוצגו לפי המספרים הסידוריים של התנועות בדף הבנק.

 

לאחר שהדף מוצג ניתן לסמן תנועות (שנקלטו בטעות) ולמחוק אותן ולחשב מחדש את היתרה.