הגדרת מדפסת בענן

בכניסה לתוכנה נוסף חלון חדש להגדרת מדפסת.

יש ללחוץ על כפתור אפשר, על מנת שנוכל  להגדיר מדפסת לשקים ומסמכים (לכשיצא מודול המלאי)

הגדרת מדפסת בענן תאפשר הדפסת מסמכים לכל מדפסת בכל מקום ומכל מקום.

הדוחות יודפסו במדפסת המקומית ללא שינוי .