הגדרת קיצורי מקשים בפקודת יומן

הידעתם!!!!!

ניתן לשנות הגדרת קיצורי מקשים בפקודת יומן בכניסה ללשונית "הגדרת מקשים"

לדוגמה שינוי העתקת שדה משורה קודמת למקש F3, קידום שדה במקש אנטר וכו'