הגדרת קיצורי מקשים בפקודת יומן

הידעתם!!!!!

ניתן לשנות הגדרת קיצורי מקשים בפקודת יומן בכניסה ללשונית "הגדרת מקשים"

לדוגמה שינוי העתקת שדה משורה קודמת למקש F3, קידום שדה במקש אנטר וכו'

 

דילוג לתוכן