חדש! 06/19 עדכונים ושדרוגים בתוכנה

בתפריט נתונים כלליים נוסף תפריט חדש : תוכניות עזר   

1)העברת אינדקסים – מאפשרת הקמת חברה חדשה על בסיס אינדקסים  של חברה קיימת ( אינדקס חשבונות, סוגי תנועה ופריטים )

2)נעילות רשת – מאפשרת הסרת נעילת דף של משתמש

  • הפעלת התוכניות מאושרת למשתמשי מורשה על בלבד .

כמו כן הועברו תיקונים במודולים הבאים:

דוח מעמ מקוון  874- הפקת דוח מרכז

ממשקים

הקלדת דפי בנק

פקודות יומן

מובייל