עדכונים ושדרוגים 01/21

מסמכים ומובייל:

מסמכי בסיס נוסף חיפוש לפי מפתח /שם

ניתן להקליד מייל חדש שלא מפרטי חשבון גם במובייל.

מסמך שנחתם במובייל, ניתן לראות את החתימה דרך דפדוף מסמכים

בחלון סינון במובייל, ניתן לבחור הצגת פריטים ביתרה חיובית בלבד.

במובייל נוסף חיפוש באיסוף מהיר + גלריה

פקודות יומן:

מספר השורות לצפיה במנה הורחב ל 200.

בהעתקת תנועות ניתן להגדיר חתך.

ספירת מלאי:

ניתן לפתוח מסמך ספירה שעודכן ובוטל.

איפוס פריטים- ניתן לסמן/בטל הכל

איסוף פריטים, אוסף פריטים פעילים בלבד.