עדכונים ושדרוגים 01/22

מסמכים

  • בחשבון יצוא נוסף טופס packing list
  • ניתן להגדיר התראה במקרה של חריגה מאובליגו
  • שדה ע. מורשה התווסף לכל מסמכי השיווק
  • אפשרות שליחה במייל התווספה לכל מסמכי השיווק והרכש.
  • פורמט הדפסה למסמך- ניתן להגדיר כולל צרוף מסמך נלווה .

כרטיסי חשבון/פריט

  • ניתן להגדיר מספר תבניות לברירות מחדל בהקמת מפתחות חשבון/פריט

ניהול קבצים

  • ניתן לשייך תמונה לפריט/חשבון מתוך מסך ניהול קבצים

דוחות שלי

  • נוספה אפשרות הצגת דוחות באקסל

מובייל

  • צפייה במחירים אחרונים במסמכים- נוסף טור למחיר לפני הנחה

תשלומים

  • ניתן להפיק תשלומים (שקים ומס"ב) ללא רישום סוג תנועה