עדכונים ושדרוגים 01/23

פניה לצוות סיוע-לנוחותכם, למסך הכניסה נוסף כפתור עזרה ללקוחות. לחיצה על כפתור זה תציג את טופס הפניה לצוות הסיוע.

כללי– בכל שדות התאריך בתוכנה הסמן מתייצב על 2 הספרות האחרונות בשנת המס. כך שבעת הרישום כאשר מקלידים 23 בפועל נרשם 2023.

הגדרת תיבת דוא"ל שולח– נוספה אפשרות להגדיר תיבת דוא"ל שממנה נשלחים המיילים ברמת משתמש. הגדרה זו נוספת להגדרת ברירת המחדל של החברה.

מסמכים מרכזים– נוספו מסמכים מרכזים מסוג: תעודת משלוח ריכוז וחשבונית עסקה ריכוז.

דפדוף במסמכים– לתפריט מסמכי שיווק ורכש נוספה האפשרות דפדוף במסמכים בנוסף לאפשרות דפדוף מתוך המסמכים. ניתן לבחור את כל סוגי המסמכים וכן ניתן להציג מסמכים לפי 3 סטטוסים: כל המסמכים, חיובים פתוחים, חיובים פתוחים שמועד פירעונם עבר.

דוחות לחשבון בקליק הימני– לכרטסות המוצגות באמצעות תפריט הקליק הימני נוסף השדה מזהה מלאי. הקלקה על שדה זה בדוח תציג את המסמך שיצר את פקודת היומן.

דוח מע"מ לקובץ PCN874– להגדרות מסמכים בהגדרות דוח מע"מ נוספה אפשרות להציג את אינדקס קודי המיון.

ממשק API– נוסף ממשק לקליטת שדות נוספים בחשבונות ופריטים.