עדכונים ושדרוגים 02/20

 

מודול תשלומים – ניתן להפיק שקים/מס"ב ע"ס תנועות צפויות

מודול הפקדות – ניתן לבצע  הפקדות לקובץ

מובייל– נוספו האופציות הבאות :

תשלום באשראי

מקלדת מספרים– בסימון סעיף זה בהגדרות, בשדות מספרים תיפתח טבלה של מספרים בלבד ( ללא אותיות)