עדכונים ושדרוגים 02/22

שינוי מפתחות חשבון/פריט– בתפריט תוכניות עזר

אשף הקמת חברה– בכניסה לחברה ללא אינדקס חשבונות, האשף מציע הקמת חשבונות, ס"ת והגדרות בסיסיות להפקת מסמכים.

API למסמכי קבלות וחשבונית מס קבלה שקלים בלבד.

מסמכים– נוספו התראות למחיר מינימום וחריגה מתקציב

קבלות/הפקדות– ניתן להפיק קבלות/הפקדות אשראי ידני

התאמות וניתוח כרטיסים ידני- נוספה אפשרות הדפסה לתנועות שסומנו להתאמה. מסך הדפדוף מציג רק חשבונות בעלי תנועות פתוחות ובחירת חשבון פותח לשונית נפרדת המאפשר עבודה במקביל למספר חשבונות .