עדכונים ושדרוגים 02/24

חשבוניות ישראל– חשבשבת H-WEB כוללת מערכת לקבלת מספר הקצאה עבור 'חשבוניות ישראל'.

חשבונית מס קבלה ריכוז – (מסמך חדש) באמצעות מסמך זה ניתן להפיק חשבונית מס קבלה ולבחור האם התשלום מתבצע בכרטיס אשראי או במס"ב. בדומה לחשבונית מס ניתן לסגור מסמכי בסיס מהסוגים הבאים: הזמנה, הצעת מחיר, תעודת משלוח, חן עסקה.

ביטול קבלה-( מסמך חדש) ניתן לבטל קבלה שהופקה כל זמן שטרם בוצעה הפקדה. לביטול קבלה יש לדפדף לקבלה הרצויה ולבחור בסרגל המוצג בראש המסמך בכפתור ביטול קבלה.

קבלה העברה ישירה– נוספו שדות פרטי הבנק

עזרה ללקוחות– בתפריט התחברות נוספה האפשרות לפתוח קריאה בכפתור עזרה ללקוחות. בחירה באפשרות זו תציג את חלון טופס קריאה לצוות התמיכה בחשבשבת.

הוספת קיצור דרך– ניתן להוסיף אפשרויות לתפריט קיצורי דרך בקלות באמצעות: הוספת עמוד נוכחי לקיצורים.

כרטיסי חשבון– נוסף השדה מספר יישות לסעיף מע"מ וניכוי במקור.

כרטיסי פריט- לדפדוף בכרטיסי פריט נוסף השדה שם קוד מיון לגריד.

מחולל מסמכים – נוספו שדות חדשים לפורמט

  • לכותרת המסמך- נוספו שדות מט"ח חדשים: מט"ח הנחה, מט"ח סה"כ, מט"ח סה"כ במסמך, מט"ח סה"כ לפני מע"מ, מט"ח סה"כ מע"מ.
  • לתנועות המסמך – נוסף השדה מספר שורה. שדה זה מציג את המספר הסידורי של השורה במסמך.
  • לחשבונות נוספו השדות: הזמנות פתוחות ות.מ. פתוחות.
  • לסרגל הכלים במחולל המסמכים נוספה אפשרות מיון
  • עריכת קבוצת שדות- ניתן לסמן קבוצת שדות ולמחוק אותם או להזיז אותם למקום אחר במסמך

גרסת TABLET –

תמונות פריט
כאשר לפריט מקושרת יותר מתמונה אחת ניתן מעתה לראות את כל התמונות בתצוגת גלריה
נוחה.

חתימת לקוח
למסמכים: העברה בין מחסנים והזמנה למחסן נוספה אפשרות של חתימת לקוח על המסמך