עדכונים ושדרוגים 03/21

H-PROTECT – מערכת לבדיקה פיננסית של הלקוחות. הפעלת השירות כרוכה בתשלום מנוי חודשי. לפרטים נוספים יש לפנות לתמיכה.

API בנק בינלאומי- נפתחה אפשרות התממשקות לכל הבנקים מקבוצת בנק הבינלאומי (אוצר החייל, פאגי, יובנק ומסד)

קליק ימני בחשבון– נוספה אפשרות לצפייה /עדכון אנשי קשר ואפשרות לדפדוף במסמכים

פקודות יומן-

תצוגת המנות במאגר זמני: סדר המנות שונה, ומוצג ממספר המנה הגדול לקטן ונוסף נתון המציין מספר השורות במנה.

סרגל שדות במנה- נוספו שדות הערות, אסמכתא ותאריך.

התאמות וניתוח כרטיסים-

דפי בנק- שדה תאריך בשורה חדשה מקבל ערך של תאריך שורה קודמת.

ניתוח כרטיסים ידני- נוסף שדה ח-ן נגדי.

מסמכים-

במסך דפדוף , בלחיצה על מספר שורה ברשימת המסמכים, המסמך נפתח בטאב חדש. ניתן לפתוח מסמכים ללא הגבלה.

מחירים מיוחדים- נוסף תפריט לעדכון קבוצתי של מחירים מיוחדים.

מובייל-

תפריט חדש- ספירת מלאי

הוספת אנשי קשר- ושליפת דואר אלקטרוני למסמך.