עדכונים ושדרוגים 03/22

מסמכים: מסמך חדש חשבונית ריכוז. מאפשרת הפקת חשבונית מס באופן מרוכז לקבוצת לקוחות כנגד מסמכי בסיס מסוג: ת.משלוח, הזמנה, הצעת מחיר או חשבונית עסקה.

משתמשים: נוספה אפשרות סגירת משתמש- פעולה זו מוחקת את הגדרת המשתמש מכל החברות. פעולה זו בלתי הפיכה.

ממשקים: יבוא שערי מטח- נוספה אפשרות לייבא מטבעות נוספים.

יבוא עצי מוצר-ממשק חדש לייבוא עצי מוצר מהסוגים: עץ הרכבה, עץ חשבונית או עץ תמחיר.

יבוא בנק לאומי שיטה חדשה- בשיטה זו ניתן לקלוט דפי בנק מכמה חשבונות בנק שונים המנוהלים בבנק לאומי.

יבוא קודי תמחיר- ממשק חדש ליבוא קודי תמחיר.