עדכונים ושדרוגים 04/24

מחולל מסמכים– נוספה אפשרות לצרף מסמכים שיודפסו בעת הפקת המסמך בפועל.

מסמכי רכש– נוספה אפשרות לחתימת המסמך גם במסמכי רכש

CRM– נוספה אפשרות של פתיחת טופס באמצעות פייסבוק

פריט מטריצה– ניתן לעבוד עם פריט מטריצה גם במובייל ובממשק API