עדכונים ושדרוגים 05/21

פקודות יומן- בשורה שמצורף קובץ מופיע סמל עין בשדה ניהול קבצים

נוספה התרעה במקרה של ניסיון קליטת מנה עם סכומי מטח ללא סכומי ש"ח.

חשבונות- ניתן להעתיק פרטי חשבון מחשבון אחר

מסמכים– נוספו נתונים נוספים בפרטי המסמך , ניתן להגדיר ברירת מחדל לשליפת נתונים מהחשבון ועדכון ערך בשדות נבחרים בפקודות יומן.

ממשק תנועות מלאי– בקליטת תנועות ללא פרטי ע. מורשה ואימייל, התנועה מעודכנת בפרטים אלו מהחשבון

מובייל- ניתן לצפות באנשי קשר לחשבון