עדכונים ושדרוגים 05/22

חשבונות חסויים- ניתן להגדיר חשבונות חסויים, כך שמשתמשים מסוימים לא יוכלו לצפות בנתונים הכספיים של חשבונות אלו.

דוחות לוח מחוונים- ניתן לקבוע אלו דוחות יוצגו עבור משתמשים מסוימים בלוח המחוונים.

פקודות יומן- ניתן להציג את המשתמש שהקליד את המנה. יש להוסיף בסרגל הדינמי שדה משתמש.

גרסת mobile- המסך הראשי עוצב מחדש וכולל מעתה סרגל עליון עם גישה נוחה להפקת מסמכים כמו חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, קבלה, הזמנה והצעת מחיר. כמו כן שונו מסכי המסמכים לשיפור מהירות ונוחות המשתמש.