עדכונים ושדרוגים 06/20

התאמות בנקים וניתוח כרטיסים: התאמת בנק -התוסף תפריט מסך מפוצל  בנק מול ספרים

איתור ומחיקת ניתוח כרטיסים והתאמות בנק- מסך שודרג

דוח מע"מ 874 – ניתן לבצע סגירת תנועות דוח מע"מ לאחר הפקה, כולל רישום פקודות סגירה כנגד כרטיס מע"מ חו"ז.

תשלומים – נוסף תפריט דפדוף בשקים. ניתן לשחזר, להדפיס ולבטל שיק

פריטים, מסמכים– ניתן להגדיר בפריט כמות באריזה . (עדיין לא פעיל במובייל )

הדוחות שלי– נוספו 10 דוחות קבועים  להפקה מכל מקום בתוכנה (מאזן, כרטסת וכו')