עדכונים ושדרוגים 07/21

תשתיות– כפתור הגדרת מקשים הועבר לסרגל הדינמי בקליק הימני. (במקום הכפתורים במסך פקודות יומן ומסמכים) מעכשיו ניתן להגדיר מקשים גם במסך קליטה וצפייה בדפי בנק ובמסכים נוספים המכילים את גיליון השדות.

פקודות יומן- ממשק פקודות יומן- ניתן לבחור מספר מנה לקליטה

התאמות וניתוחי כרטיסים ידני-ניתן לעדכן שדה כמות בפקודת היומן

פריטים- ניתן להעתיק פרטי פריט מפריט אחר

מסמכים ודוחות– ניתן לשלוח למספר מיילים

מובייל- ניתן לעבוד בקרדיט גארד בתקן EMV

למסמכי המובייל- נוספו שדות נתונים נוספים