עדכונים ושדרוגים 07/22

פקודות יומן– ניתן לבצע תיקון תנועות גורף לקבוצת תנועות

התאמות וניתוחי כרטיסים-התאמה לפי אסמכתא, מתייחסת ל 4 ספרות אחרונות.

התאמה לפי שדה פרטים- כאשר בסגירת התאמה של תנועה מסוימת נמצאו מספר אפשרויות להתאמה (התאמות אלטרנטיביות), התוכנה בודקת האם הפרטים כוללים התאמה של מילים פחות שכיחות.

קליטת דפי בנק– ניתן לצפות בפרטי ההתאמה. להצגת ההתאמה מקליקים בתנועה מותאמת על מספר ההתאמה, ובחלון הצגת נתוני ההתאמה, ניתן לבצע צפייה/תיקון תנועות בקליק הימני.

משתמשים– בסיום הגדרת משתמש חדש בחברה, נשלחת לכתובת הדוא"ל של המשתמש הודעה עם שם החברה שבה הוקם המשתמש וקישור למערכת.

דוחות מלאי– ניתן להציג את רשימת המחסנים/הסוכנים בקליק הימני.

ממשקים –

לממשק פקודות יומן, נוספה אפשרות לקלוט גם את השדות הבאים: הערה נוספת 1, הערה נוספת 2, תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4, אסמכתא 5.

לממשק יצוא פקודות יומן, נוספו השדות הבאים: הערה נוספת 1, הערה נוספת 2, תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4 ואסמכתא 5.

לממשק תנועות מלאי, נוספה אפשרות לקלוט את שדות הנתונים הנוספים הן בכותרת והן בתנועה.

ממשק API
תנועות מלאי

לקליטת ממשקים בשיטת API נוספה האפשרות לקלוט את המסמכים הבאים:
העברה בין מחסנים, חשבונית מס קבלה וקבלת מט"ח.

כמו כן ניתן לבצע סגירה של מסמכי בסיס בעת קליטת ממשק תנועות מלאי.

ניהול קבצים
נוסף ממשק API לניהול קבצים המאפשר להעלות קבצים נלווים ולקשר אותם למסמכים, פקודות יומן, אינדקס חשבונות ופריטים ועוד.

גרסת tablet

לתפריט מסמכים נוספו המסמכים הבאים: חשבונית עסקה, חשבונית עסקה סוכן וחשבונית עסקה ביטול.