עדכונים ושדרוגים 07/23

כללי

הגבלת תאריכים- לנוחותכם, ברירת המחדל של השנה בשדות תאריך הוא 2000.

חלונות קופצים- נוספה התראה לביטול חסימת חלונות קופצים

תפריט ניווט מהיר– בצד ימין של המסך התווסף תפריט ניווט מהיר. באמצעות תפריט זה ניתן לגשת ישירות לסעיפי התוכנה ללא צורך בבחירת תפריט. התפריט מוגדר פר משתמש ומשותף לכל החברות שלמשתמש גישה אליהן.

מסמכים

מסמך נאמן למקור- ניתן לשחזר מסמכי מקור לחשבוניות ולחשבונית ריכוז

למסך הפריטים נוספו השדות: קוד מיון ושם קוד מיון פריט

בחלון דפדוף מסמכים נוסף השדה קוד תמחיר.

מסמכי רכש- ניתן לתקן מחיר במסמכי רכש שהופקו ואינם יוצרים פקודות יומן. כדוגמת הצעת מחיר, הזמנה ותעודת משלוח רכש.

מהירות- שופרה מהירות הפקת המסמכים

קבלה- בקבלה הסוגרת חשבוניות פתוחות, נרשמים מספרי החשבוניות בשדה הערות.

מודול חתימות– מיועד ללקוחות המפיקים חשבוניות דיגיטליות. באמצעות מודול זה מייצרים חתימה פרטית לעסק. בכדי להתאים חתימה לחברה יש לפנות לצוות התמיכה ולרכוש מודול זה.

מחולל מסמכים – לקוחות שעובדים עם מודול החתימות החדש, יכולים מעתה לבחור האם החתימה תופיע בחלק העליון או התחתון של המסמך.

פריטים

עדכון מחיר בעץ מוצר- נוספה האפשרות לעדכן מחירון לעץ מוצר מסוג: חשבונית, הרכבה או תמחיר.

חשבונות

כרטיס חשבון- למסך כרטיסי חשבון נוספה אפשרות להוסיף פרטי אשראי לקוח ובאישורו. הנתונים יוצפנו ויוצגו רק 4 הספרות האחרונות ותוקף כרטיס האשראי.

עדכון קבוצת חשבונות- נוספה אפשרות להגדרת מגוון

פקודות יומן

סריקת מסמכים באמצעות AI– מערכת סריקת מסמכים מאפשרת להפוך מסמכים סרוקים בעברית ובאנגלית לפקודת יומן בחשבשבת.

מחיקת מנה-ניתן למחוק מנות במאגר זמני גם כאשר הן מכילות תנועות.

תשלומים

שקים ידניים- נוספה אפשרות לבצע סגירה מול חשבוניות הספק.

שקים אוטומטיים- לסעיף תנועות פתוחות-המלצות לשקים, נוסף כפתור הוספת חשבון. בחירה בכפתור זה מאפשרת להוסיף תנועות של חשבון לחתך התנועות שנבחר.

מס"ב ושקים- למסך תנועות פתוחות בתשלומים לספקים נוספו השדות: קוד תמחיר והערות

משתמשים

נוספה הרשאה למשתמש בעת ביצוע עסקה בכרטיס אשראי- העברת עסקה לידני

אשף דוחות

ניתן לייבא מספר דוחות באמצעות קובץ RPX.

טאבלט

נוספו המסמכים הבאים: חשבונית מס שריון וחשבונית שריון סוכן

ממשקים API

נוספו:

מסמך זיכוי אשראי

שמירת מסמכים לאחר הדפסה

טריגרים למסמכים – נוספה אפשרות להוסיף טריגרים למסמכים המשפיעים על הפקת המסמך.