עדכונים ושדרוגים 08/20

דוחות /מסמכים הנשלחים  במייל – נוספה אפשרות  להוסיף מלל ולצרף קבצים בגוף המייל

מחולל דוחות/תכנון דוח – ניתן לשכפל/לשנות מיקום טורים

תשלומים/מס"ב – בתפריט דפדוף ניתן לשחזר/לבטל תשלום