עדכונים ושדרוגים 09/19

התאמות בנק וניתוח כרטיסים ידני:

נוספה אפשרות  בחירת כל התנועות בחתך .

פקודות יומן

ניתן לצרף קובץ לפקודת יומן

הדפסה ישירה – מסמכים ותשלומים 

על מנת להדפיס ישירות למדפסת מקומית , יש להוריד תוכנית חשבשבת במקומי

יש לפעול לפי ההוראות בתפריט  החלפת מדפסת .

ניתן להיעזר בצוות התמיכה.

תודה