עדכונים ושדרוגים 09/20

מודול חדש – B2B  (ניתן לקבל פרטים בסניף השרות)

תפריט מלאי, סעיפים חדשים : ספירת מלאי ועדכון בעקבות ספירה.

מסמכים:  מסך דפדוף שודרג

               נוספה אפשרות העתקת מסמך למסמך אחר

דוחות /מסמכים הנשלחים  במייל – נוספה אפשרות  לפתיחת המייל לפני שליחה.

 מפתחות חשבון/פריט-  הדפדוף זמין בכל המסכים בשדה מפתח חשבון/פריט

מובייל : שדרוגים

  • נוספה אפשרות לפתיחת/עדכון חשבונות/פריטים
  • גלריה-ניתן לבחור גודל תמונה   
  • גלריה-נוספו שדות מחיר + יתרת מלאי
  • פריט אריזה –נפתח חלון  אוטומטית לכמות באריזה
  • באיסוף מהיר ניתן לסנן לפי שדה חתך