עדכונים ושדרוגים 09/23

מסמכים:

סגירת מסמכים-ניתן לסגור מסמך מתוך מסמך הבסיס. לדוגמה הפקת חשבונית מתוך תעודת משלוח ועוד.

סגירת קבלה מתוך חשבונית מס-במקרה זה התוכנה תסמן את החשבונית ממנה המסמך יופק בסעיף סגירות לטובת ניתוח הכרטיסים במערכת הנה"ח

קבלת אשראי- ניתן מעתה לקבל תשלום באמצעות מכשיר pinpad. (קורא כרטיסים)

חיפוש לפי מספר חליפי- לתפריט הקליק הימני במסמכים התווספה אפשרות חיפוש לפי מספר חליפי של הפריט.

עדכון מחירים מיוחדים במסמכים-בעת הקלדת מסמכים, ניתן לעדכן את מחירי הפריטים המופיעים במסמך במחירים המיוחדים לפריט עבור החשבון הנוכחי. ניתן לעדכן לפריט בודד או לכלל הפריטים במסמך.

מחולל מסמכים:

ניתן לייבא ולייצא פורמטי הדפסה של מחולל המסמכים החדש הייעודי לגרסת חשבשבת H-WEB.

התווסף פורמט לקבלת תרומה מטח

התווסף פורמט מעוצב, כללי סביון- בפורמט זה חלק מהמסמך מופיע עם רקע.

הוספת קוד QR לפורמט המסמך- ניתן להוסיף קוד QR לסריקה בעיצוב מסמכים. סריקת הקוד במסמך תציג דף לתשלום.

נוספו שדות חדשים בסעיף תנועות המסמך, מחיר אחרי הנחה , מחיר כולל מע"מ וכו'

תשלומים:

מס"ב ושקים-למסך תנועות פתוחות בתשלומים לספקים מס"ב ושקים אוטומטיים נוספו השדות קוד תמחיר והערות.

tablet:

לדוח מכירות ולדוח תקבולים נוספה אפשרות להצגת נתוני עומק עד להצגת המסמך שיצר את התנועה.