עדכונים ושדרוגים 10/20

מסמכים:

מסמך חדש – קבלת סוכן

שדה מחיר-קליק ימני ניתן לצפות במחירים קודמים ושליפת המחיר למסמך.

שדה מפתח פריט-בקליק הימני ניתן לצפות בנתוני רווח

דפדוף למסמך בקבוע- בלשונית פרטי מסמך ניתן לעדכן מספר שדות. (תאריך, פרטים, מחסן, סוכן וכו)

מסמכים במייל- בנושא המייל נשלפים פרטי החשבונית ופרטי חברה שולחת.

תשתיות– ניתן להקים ס"ת חדש בקליק הימני

דוחות חדשים– דוח ABC לקוחות ופריטים

משתמשים– ניתן להגדיר משתמש כמשתמש מובייל- בכניסה במחשב נייח מציג מסך מצומצם.