שיפורים בפקודת יומן

בפריסת פיצול תנועות הכותרת בפקודת יומן:

  • ניתן לשנות פיצול סכומים בתנועה  עם סוג תנועה – בקליק הימני  בוחרים איזון תנועה (לדוגמא שינוי סכום הניכוי בפקודת ניכוי במקור מספקים)
  • ניתן לפצל לפי סוג תנועה בתנועה מורכבת – בקליק ימני בוחרים פיצול לפי סוג תנועה.
  • ניתן לשערך תנועה מורכבת
  • נוספה אפשרות צפייה ביתרות חשבון + יתרות תנועות בזמני בקליק הימני .
  • בהגדרות – נוספה אפשרות  ניהול התראה/חסימה  של קליטת פקודת יומן לא מאוזנת במטח.