עדכונים ושדרוגים 05/22

חשבונות חסויים- ניתן להגדיר חשבונות חסויים, כך שמשתמשים מסוימים לא יוכלו לצפות בנתונים הכספיים של חשבונות אלו. דוחות לוח מחוונים- ניתן לקבוע אלו דוחות יוצגו עבור משתמשים מסוימים בלוח המחוונים. פקודות יומן- ניתן להציג את המשתמש שהקליד את המנה. יש להוסיף בסרגל הדינמי שדה משתמש. גרסת mobile- המסך הראשי עוצב מחדש וכולל מעתה סרגל עליון […]

עדכונים ושדרוגים 03/22

מסמכים: מסמך חדש חשבונית ריכוז. מאפשרת הפקת חשבונית מס באופן מרוכז לקבוצת לקוחות כנגד מסמכי בסיס מסוג: ת.משלוח, הזמנה, הצעת מחיר או חשבונית עסקה. משתמשים: נוספה אפשרות סגירת משתמש- פעולה זו מוחקת את הגדרת המשתמש מכל החברות. פעולה זו בלתי הפיכה. ממשקים: יבוא שערי מטח- נוספה אפשרות לייבא מטבעות נוספים. יבוא עצי מוצר-ממשק חדש לייבוא […]

עדכונים ושדרוגים 02/22

שינוי מפתחות חשבון/פריט– בתפריט תוכניות עזר אשף הקמת חברה– בכניסה לחברה ללא אינדקס חשבונות, האשף מציע הקמת חשבונות, ס"ת והגדרות בסיסיות להפקת מסמכים. API למסמכי קבלות וחשבונית מס קבלה שקלים בלבד. מסמכים– נוספו התראות למחיר מינימום וחריגה מתקציב קבלות/הפקדות– ניתן להפיק קבלות/הפקדות אשראי ידני התאמות וניתוח כרטיסים ידני- נוספה אפשרות הדפסה לתנועות שסומנו להתאמה. מסך […]

עדכונים ושדרוגים 01/22

מסמכים בחשבון יצוא נוסף טופס packing list ניתן להגדיר התראה במקרה של חריגה מאובליגו שדה ע. מורשה התווסף לכל מסמכי השיווק אפשרות שליחה במייל התווספה לכל מסמכי השיווק והרכש. פורמט הדפסה למסמך- ניתן להגדיר כולל צרוף מסמך נלווה . כרטיסי חשבון/פריט ניתן להגדיר מספר תבניות לברירות מחדל בהקמת מפתחות חשבון/פריט ניהול קבצים ניתן לשייך תמונה […]

עדכונים ושדרוגים 11/21

מסמכים: בחלקם התחתון של מסמכי השיווק נוספו סיכומים לשדות כמות, אריזות ומשקל. ניתן להגדיר פורמט הדפסה מותאם שיכלול שדות אלו. התראות במסמכים: ניתן להגדיר התראות לחריגה מאשראי וליתרת מלאי שלילית לפריט. ניתן לקבוע אם להתרות או לחסום. עצי מוצר: ניתן להגדיר עצי מוצר מסוג חשבונית, עץ הרכבה ועץ תמחיר. מחולל דוחות: נוספה אפשרות להפקת דוחות הכוללים נתונים מכמה חברות […]

עדכונים ושדרוגים 08/21

פקודות יומן- נוספה אפשרות להפעלת בדיקה אוטומטית של כפילות חשבוניות ספקים בפקודות יומן, יש לבחור אופציה זו במסך נתונים נוספים. התאמות וניתוח כרטיסים– ניתן לבצע השלמת התאמה ולפצל למספר כרטיסים דוחות– בשדות חתך בכל הדוחות , בהקלדת ערך מ… בלחיצה על מקש טאב הערך מועתק לשדה עד… איתור שוברי אשראי בקופה- נוספה אפשרות סינון לפי […]

עדכונים ושדרוגים 07/21

תשתיות– כפתור הגדרת מקשים הועבר לסרגל הדינמי בקליק הימני. (במקום הכפתורים במסך פקודות יומן ומסמכים) מעכשיו ניתן להגדיר מקשים גם במסך קליטה וצפייה בדפי בנק ובמסכים נוספים המכילים את גיליון השדות. פקודות יומן- ממשק פקודות יומן- ניתן לבחור מספר מנה לקליטה התאמות וניתוחי כרטיסים ידני-ניתן לעדכן שדה כמות בפקודת היומן פריטים- ניתן להעתיק פרטי פריט מפריט אחר […]

עדכונים ושדרוגים 05/21

פקודות יומן- בשורה שמצורף קובץ מופיע סמל עין בשדה ניהול קבצים נוספה התרעה במקרה של ניסיון קליטת מנה עם סכומי מטח ללא סכומי ש"ח. חשבונות- ניתן להעתיק פרטי חשבון מחשבון אחר מסמכים– נוספו נתונים נוספים בפרטי המסמך , ניתן להגדיר ברירת מחדל לשליפת נתונים מהחשבון ועדכון ערך בשדות נבחרים בפקודות יומן. ממשק תנועות מלאי– בקליטת […]